skip to Main Content

Foreningens kontingentopkrævning og administration er baseret på en web-løsning Betalingsservice Web .
For at forenkle betaling og administration anbefaler vi at alle medlemmer tilmelder sine betalinger til foreningen til Betalingsservice.   Benyt (klip på) “Guide til PBS betalingsaftale om kontingent – Grundejerforeningen Bakkebølle Strand” og se hvor nemt man allerede nu kan oprette en betalingsaftale.  Såfremt en sådan aftale ikke er etableret, bliver foreningen pålagt en afgift på ca 8,00 kroner for udsendelse af betalingskort.

Foreningens bank konto er:    6220  47 08 572
Ved indbetalinger hvor der ikke haves en betalings-id (‘girokort-linie’) angives vej + husnummer.

Back To Top
Search