skip to Main Content

Foreningens kontingentopkrævning og administration er baseret på en web-løsning Betalingsservice Web .

For at forenkle betaling og administration anbefaler vi at alle medlemmer tilmelder sine betalinger til foreningen til Betalingsservice.   Benyt (klip på) “Guide til PBS betalingsaftale om kontingent – Grundejerforeningen Bakkebølle Strand” og se hvor nemt man allerede nu kan oprette en betalingsaftale.

  • I kan få oplyst relevante BS-oplysninger fra kassereren, eller sende en mail til bestyrelsen.
  • PBS-oplysningerne fremgår af det FI-indbetalingskort, vi udsender i december til betaling i januar.
  • Grundejerforeningens PBS-nummer er 30001052, Deb.gr.nr. er 001 og dit kundenummer er de 3 første bogstaver i vejnavn, efterfulgt af vejnummer på 2 cifre (eks. SOL01 for Solbærvej 1

Såfremt en sådan aftale ikke er etableret, bliver foreningen pålagt en afgift på ca 8,00 kroner for udsendelse af betalingskort.

Foreningens bank konto er:    6220  47 08 572
Ved indbetalinger, hvor der ikke haves en betalings-id (‘girokort-linie’) angives vej + husnummer.

Back To Top
Search