skip to Main Content

Udsigtsudvalget:

Udsigtsudvalget består af 3 personer der er valgt af generalforsamlingen plus en repræsentant fra bestyrelsen (John Ewertsen).

Formålet med udvalget er, at varetage alle grundejeres interesser,  i relation til de krav og forventninger, der er beskrevet i vores vedtægter, hegnsloven samt lokalplanen for området udarbejdet af
Vordingborg Kommune.

Udsigtsudvalget mødes et par gange om året, og laver en indstilling til bestyrelsen for grundejerforeningen, som efterfølgende bruger denne indstilling som grundlag for vores arbejde for vedligeholdelse af området.

 • Hensigtserklæring
  Bestyrelsen ønsker, at vi løbende skal værne om vores skønne natur, herunder at sikre den udsigt, som mange har, men som en del desværre har mistet.
  Træer og buske vokser kraftigt hvert år, og derfor er det også nødvendigt, at alle hvert år vurderer, om der skal ske en beskæring eller fældning på de enkelte grunde eller på fællesarealerne.
  Når vi taler med beboere i området, så beklager mange sig over, at med tiden er deres udsigt blevet væsentlig forringet, eller fuldstændig forsvundet, på grund af træer og buske der bare har fået lov at vokse.
  Vores alles ønske bør være, at vi værner om vores område, herunder at så mange som mulig får en udsigt tilbage ud over vandet, hvilket vil gavne hele områdets herlighedsværdi, og samtidig hæve prisniveauet på hele området.
  Med de store gamle træer, er der tilsvarende en anden problematik, nemlig risikoen ved storme, som vi efterhånden formodentlig vil få flere af. Senest under stormen  i september 2017, hvor der væltede  4 træer i vores område.

Udvalgets medlemmer er:

 • Jan Smith, Solbærvej 8
 • Oluf Ewertsen, Hyldebærvej 10
 • Bent Jensen, Brombærvej 10

 

Back To Top
Search