skip to Main Content

Færdselsregler

  • Alle grundejere bedes iagttage færdselsreglerne i vores område.
  • Parkering på vendepladserne er ikke tilladt. De skal være fri så skraldebil og redningskøretøjer frit kan komme til.
  • Gæster til stranden skal respektere parkeringsforbuddet.
  • Cykler og knallerter må ikke køres ned til stranden.

Udlejer du dit hus, er du forpligtet til at orientere om disse regler til dine lejere.

 

Back To Top
Search