skip to Main Content

AFLYSNING:  På grund af Corona-krisen blev den planlagte generalforsamling 6. juni 2020 aflyst.

Seneste nyt /2021-05-21):  Det ser nu endelig ud til at det vil være muligt at afholde generalforsamling igen.

Der afholdes derfor generalforsamling lørdsg den 21. august 2021 kl. 10:00 på Johanneberg.

********

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 23. august 2020 vurderet, at det fortsat ikke er forsvarligt at afholde generalforsamling, på baggrund af de gældende forsamlings-begrænsninger grundet Covid-19 pandemien.  Bestyrelsen følger situationen og håber på snarest at kunne indkalde til samling i løbet af august måned d.a.

Bestyrelsen vil frem til næste generalforsamling, fungere som en forretningsbestyrelse, hvilket har den konsekvens, at vi kun kan gennemføre opgaver der er budgetteret med i vores budget for 2020, som blev godkendt på sidste generalforsamling.
Skulle der opstå akutte arbejdsopgaver, som f.eks.:
– huller i vejene,
– kloak der er defekt,
– skader på badebro
så kan sådanne opgaver selvfølgelig godt udføres.

Back To Top
Search