skip to Main Content

Her kan du hente relevante dokumenter

Servitutter
Byplansvedtægter
Vedtægter

Hensigtserklæring vedr. udsigt (2019)
Ordensreglement
Ordensreglement (Engelsk)
Ordensreglement (Tysk)

Hvis du udlejer dit sommerhus er du forpligtet til at orientere dine lejere om reglerne for området. Du er ligeledes forpligtet til at orientere et eventuelt udlejningsbureau om ordenreglementet.

Har du en gartner eller andre til at slå dit græs, holde din have eller udføre andre arbejder, skal du orientere vedkommende om tidspunkterne for brug af maskiner m.v.

Husk at du ved større arbejder kan få dispension for tiderne ved skriftlig (email)  henvendelse til bestyrelsen på bestyrelse@bbstrand.dk.

Love og regler fra kommune og stat

  • Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i området.
  • Det er ikke tilladt i sommerhusområder og byzone i Vordingborg Kommune at have hobbyhold af fjerkræ og fugle. Overtrædelse meldes til Kommunen.
  • Generes man af hunde, der forstyrrer med vedholdende tuden og gøen skal der klages til Politiet.
  • Vordingborg Kommune har pr. 1. januar 2012 vedtaget nyt regulativ for parkering i kommunen.
    Det fremgår af regulativet, at det er bilistens ansvar at parkere på en måde så der sikres forsvarlig færdsel på vejen, f.eks. at skraldebilen kan komme frem. – Der må ikke parkeres på vendepladsen for enden af grusvejene.
  • INFORMATION OM PARKERINGSREGLERNE SKAL GIVES VIDERE I FORBINDELSE MED UDLEJNING
    ELLER UDLÅN AF SOMMERHUS, LIGESOM ORDENSREGLEMENTET.
  • Kommunerne har et sæt regler de skal benytte i forbindelse med udlejning og beboelse af sommerhuse. Læs reglerne her .
Back To Top
Search