skip to Main Content

Hegn og hegnssyn m.v.

Jfr. områdets servitutter skal hegnslovens bestemmelser om hegn overholdes. Derudover fremgår det af servitutterne, at hegn skal være levende.

Grundejerforeningens Udsigtsudvalg henviser uoverensstemmelser om hegnets højde og bredde mellem 2 grundejere til kommunens hegnssyn.

Er der en uoverensstemmelse ved højden på hegnet mod vej og fællesareal, så er det et anliggende mellem grundejeren og bestyrelsen i grundejerforeningen.

Her kan du se forløbet af en hegnssynssag. Hegnssynet har udgivet en pjece om hegn og godt naboskab. Advokaten i Sydsjællandstidende har haft spørgsmålet i sin brevkasse – se artiklen her. Her er en anden artikel om beskæring af naboens træer.  Her er en god pjece som grafisk forklarer hegnsloven.

Back To Top
Search