skip to Main Content

Kontingent – betaling

Da foreningens bank ophører med at ville håndtere kontingentopkrævning for foreninger, har bestyrelsen valgt at flytte medlemsadministration og kontingentbetalinger til Betalingsservice Web. Overførsel af data til dette system er nu gennemført, og den næste kontingentopkrævning vil derfor ske med betalingskort, med mindre man opretter betalingsautomatik for kontingentet i Betalingsservice.

Der er udfærdiget en vejledning, “Guide til PBS betalingsservice om kontingent – Grundejerforeningen Bakkebølle Strand” som man allerede nu kan følge og derved få kontingentopkrævningen med på den betalingsoversigt som du vil modtage sidst i december. Kontingentet er forfaldent til betaling pr. ultimo januar 2021.

Back To Top
Search